<div> <p><strong><span style="font-size:26pt"><span style="font-family:Cambria,serif"><span style="color:#17365d">MEMBERSHIP APPLICATION</span></span></span></strong></p> </div> <ol style="list-style-type:lower-alpha"> <li><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:Cambria,serif"><span style="color:#365f91">Steps</span></span></span></li> <li style="list-style-type:none"> <ol style="list-style-type:upper-roman"> <li><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><u>FOR NEW CONNECTION (Permanent Connection)</u></span></span></strong></li> </ol> </li> </ol> <ul> <li style="list-style-type:none"> <ol> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Pumunta sa mga sumusunod na sub-offices na malapit sa inyong lugar at kumuha ng application form:</span></span></li> </ol> </li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 1: Taft St., Tuguegarao City (Tuguegarao City)</span></span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 2: Maddarulug, Solana (Enrile, Solana, Amulung West, Peñablanca)</span></span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 3: Sta. Barbara, Piat (Tuao, Rizal, Piat, Sto. Niño)</span></span> <ul> <li style="list-style-type:none"> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 4: Baybayog, Alcala (Iguig, Amulung East, Alcala, Baggao)</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Dumalo sa Pre-Membership-Orientation sa mga sumusunod na iskedyul sa inyong lugar para malaman ang mga requirements:</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8:30 AM to 11:00 AM</span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Tuesday – Main Office, Maddarulug, Solana</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Wednesday – Sub-office, Baybayog, Alcala </span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Thursday – Sub-office, Taft St., Tuguegarao City</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Friday – Sub-office, Sta. Barbara, Piat</span></span> <ol start="3"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">I-secure at isubmit ang mga requirements para sa new connection (permanent) kasama ang application form sa CAGELCO I Sub-office sa inyong lugar.</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Magbayad ng ₱ 1,343.20 sa teller.</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Ihanda ang mga karagdagang requirements katulad ng service dropwire at lift pole.</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Mag hintay lamang ikabit ang inyong connection sa loob ng pitong (7) araw.</span></span></li> </ol> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ol> <li style="list-style-type:none"> <ol start="2" style="list-style-type:upper-roman"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><u>FOR NEW CONNECTION (Temporary Connection)</u></strong></span></span></li> </ol> </li> <li value="1"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Pumunta sa mga sumusunod na sub-offices na malapit sa inyong lugar at kumuha ng application form:</span></span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 1: Taft St., Tuguegarao City (Tuguegarao City)</span></span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 2: Maddarulug, Solana (Enrile, Solana, Amulung West, Peñablanca)</span></span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 3: Sta. Barbara, Piat (Tuao, Rizal, Piat, Sto. Niño)</span></span> <ul> <li style="list-style-type:none"> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 4: Baybayog, Alcala (Iguig, Amulung East, Alcala, Baggao)</span></span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ol start="2"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Dumalo sa Pre-Membership-Orientation sa mga sumusunod na iskedyul sa inyong lugar para malaman ang mga requirements:</span></span></li> </ol> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8:30 AM to 11:00 AM</span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Tuesday – Main Office, Maddarulug, Solana</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Wednesday – Sub-office, Baybayog, Alcala </span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Thursday – Sub-office, Taft St., Tuguegarao City</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Friday – Sub-office, Sta. Barbara, Piat</span></span></li> </ul> <ol start="3"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">I-secure at isubmit ang mga requirements para sa new connection(temporary) kasama ang application form sa CAGELCO I Sub-office sa inyong lugar.</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Magbayad ng ₱ 1,343.20 sa teller.</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Ihanda ang mga karagdagang requirements katulad ng service dropwire at lift pole.</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Mag hintay lamang ikabit ang inyong connection sa loob ng pitong (7) araw.</span></span></li> </ol> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paalala: </span></span></p> <p style="list-style-type:none"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.</span></span>&nbsp;<span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Kapag hindi pa tapos ang bahay o gusali sa loob ng tatlong (3) buwan, ang mga naipasang requirements na good for 90 days ay kailangang maipa-renew bago ito magexpire.</span></span></p> <ol> <li style="list-style-type:none"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">2. Kapag natapos na ang bahay o gusali sa loob ng tatlong (3) buwan, ipasa na ang&nbsp; mga requirements for permanent connection.</span></span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <ol> <li style="list-style-type:none"> <ol start="3" style="list-style-type:upper-roman"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><u>FOR NEW CONNECTION (with Transformer)</u></strong></span></span></li> </ol> </li> <li value="1"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Pumunta sa mga sumusunod na sub-offices na malapit sa inyong lugar, kumuha ng application form at mag pa inspect sa Area Engineer ng inyong actual load:</span></span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 1: Taft St., Tuguegarao City (Tuguegarao City)</span></span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 2: Maddarulug, Solana (Enrile, Solana, Amulung West, Peñablanca)</span></span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 3: Sta. Barbara, Piat (Tuao, Rizal, Piat, Sto. Niño)</span></span> <ul> <li style="list-style-type:none"> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 4: Baybayog, Alcala (Iguig, Amulung East, Alcala, Baggao)</span></span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ol start="2"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Dumalo sa Pre-Membership-Orientation sa mga sumusunod na iskedyul sa inyong lugar para sa mga requirements:</span></span></li> </ol> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">8:30 AM to 11:00 AM</span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Tuesday – Main Office, Maddarulug, Solana</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Wednesday – Sub-office, Baybayog, Alcala </span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Thursday – Sub-office, Taft St., Tuguegarao City</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Friday – Sub-office, Sta. Barbara, Piat</span></span></li> </ul> <ol start="3"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Hintayin lamang ang Linemen ng CAGELCO I na magsusuri ng inyong actual load sa inyong lugar. Matapos masuri, kunin ang inspection report na manggagaling sa Linemen.</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Dalhin ang inspection report sa Technical Services Department, Main Office, Maddarulug, Solana, Cagayan at hintaying ang transformer and metering requirements.</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Dalhin ang mga requirements kasama ng transformer and metering requirements sa Membership, Institutional Services Department, Maddarulug, Solana para sa computation ng fees.</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Bayaran ang kinuwentang bayarin sa teller.</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Bumalik sa Membership, Institutional Services Department para sa huling hakbang.</span></span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <ol> <li style="list-style-type:none"> <ol start="4" style="list-style-type:upper-roman"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><u>FOR MODIFICATION/CHANGE OF NAME(New member)</u></strong></span></span></li> </ol> </li> <li value="1"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Pumunta sa mga sumusunod na sub-offices na malapit sa inyong lugar at kumuha ng application form:</span></span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 1: Taft St., Tuguegarao City (Tuguegarao City)</span></span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 2: Maddarulug, Solana (Enrile, Solana, Amulung West, Peñablanca)</span></span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 3: Sta. Barbara, Piat (Tuao, Rizal, Piat, Sto. Niño)</span></span> <ul> <li style="list-style-type:none"> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Area 4: Baybayog, Alcala (Iguig, Amulung East, Alcala, Baggao)</span></span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ol start="2"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Dumalo sa Pre-membership Orientation sa mga sumusunod na iskedyul sa inyong lugar para kunin ang requirements:</span></span></li> </ol> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8:30 AM to 11:00 AM</span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Tuesday – Main Office, Maddarulug, Solana</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Wednesday – Sub-office, Baybayog, Alcala </span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Thursday – Sub-office, Taft St., Tuguegarao City</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Friday – Sub-office, Sta. Barbara, Piat</span></span></li> </ul> <ol start="3"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">I-secure at isubmit ang mga requirements para sa change of name/modification kasama ang application form sa CAGELCO I Sub-office sa inyong lugar.</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Mag bayad ng fees.</span></span></li> </ol> <ol start="2" style="list-style-type:lower-alpha"> <li><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:Cambria,serif"><span style="color:#365f91">Requirements</span></span></span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; FOR NEW CONNECTION </strong></span></span></p> <ol> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Pre-membership Orientation</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Electrical Layout Plan(signed and sealed by PEE)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Electrical Permit (Municipal/City Engr’s. Office)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Certificate of Final Electrical Inspection (Municipal/City Engr’s. Office)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Certificate of Occupancy (Municipal/City Engr’s. Office)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Fire Safety Clearance (Municipal/City Fire Dept.)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Latest Picture (2x2) 1 each for husband and wife</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Barangay Certification</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Birth Certificate(if Single)/Marriage Certificate(Married)</span></span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Karagdagang&nbsp; requirements</span></span></p> <ol> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">SERVICE DROP WIRE - dapat alamin muna ito bago mag-pakonekta at handa na ito bago dumating ang Linemen ng CAGELCO I</span></span></li> </ol> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 -150 METERS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DUPLEX #6</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 151-200 METERS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DUPLEX #4</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 201-300 METERS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DUPLEX #2 </span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kung lampas sa 300 meters, makipag ugnayan muna sa Technical Services Department(TSD) sa Main Office, Maddarulug, Solana</span></span></p> <ol start="2"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">LIFT POLE - &nbsp;para sa bahay na ang layo sa poste ng CAGELCO I ay lagpas 50 metros (1 lift pole every 50 meters)</span></span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; FOR NEW CONNECTION (Temporary Connection)</strong></span></span></p> <ol> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Pre-membership Orientation</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Electrical Layout Plan(signed and sealed by PEE)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Temporary Fire Safety Clearance (Municipal/City Fire Dept.)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Temporary Electrical Permit (Municipal/City Engr’s. Office)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Latest Picture (2x2) 1 each for husband and wife</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Barangay Certification</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Birth Certificate(if Single)/Marriage Certificate(Married)</span></span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Karagdagang&nbsp; requirements</span></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">SERVICE DROP WIRE - dapat alamin muna ito bago mag-pakonekta</span></span></li> </ol> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 -150 METERS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DUPLEX #6</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 151-200 METERS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DUPLEX #4</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 201-300 METERS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DUPLEX #2 </span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kung lampas sa 300 meters, makipag ugnayan muna sa Technical Services Department(TSD) sa Main Office, Maddarulug, Solana</span></span></p> <ol start="2"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">LIFT POLE - &nbsp;para sa bahay na ang layo sa poste ng CAGELCO I ay lagpas 50 metros (1 lift pole every 50 meters)</span></span></li> </ol> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; FOR NEW CONNECTION (with Transformer)</strong></span></span></p> <ol> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Inspection Report</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Pre-membership Orientation</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Electrical Layout Plan(signed and sealed by PEE)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Electrical Permit (Municipal/City Engr’s. Office)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Certificate of Final Electrical Inspection (Municipal/City Engr’s. Office)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Certificate of Occupancy (Municipal/City Engr’s. Office)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Fire Safety Clearance (Municipal/City Fire Dept.)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Latest Picture (2x2) 1 each for husband and wife</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Barangay Certification</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Birth Certificate(if Single)/Marriage Certificate(Married)</span></span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Karagdagang&nbsp; requirements</span></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">SERVICE DROP WIRE - dapat alamin muna ito bago mag-pakonekta</span></span></li> </ol> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 -150 METERS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DUPLEX #6</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 151-200 METERS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DUPLEX #4</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 201-300 METERS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DUPLEX #2 </span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kung lampas sa 300 meters, makipag ugnayan muna sa Technical Services Department(TSD) sa Main Office, Maddarulug, Solana</span></span></p> <ol start="2"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">LIFT POLE - &nbsp;para sa bahay na ang layo sa poste ng CAGELCO I ay lagpas 50 metros (1 lift pole every 50 meters)</span></span></li> </ol> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; FOR NEW CONNECTION (with Transformer) – Temporary Connection</strong></span></span></p> <ol> <li style="list-style-type:none"> <ol> <li style="list-style-type:none"> <ol> <li style="list-style-type:none"> <ol> <li style="list-style-type:none"> <ol> <li style="list-style-type:none"> <ol> <li style="list-style-type:none"> <ol> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Inspection Report</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Pre-Membership-Orientation</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Electrical Layout Plan (signed and sealed by PEE)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Temporary Fire Safety Clearance (Municipal/City Fire Dept.)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Temporary Electrical Permit (Municipal/City Engr’s. Office)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Latest Picture (2x2) 1 each for husband and wife</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Barangay Certification</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Birth Certificate(if single)/Marriage Certificate(Married)</span></span></li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><u>FOR MODIFICATION/CHANGE OF NAME</u></strong></span></span></p> <table align="center" border="1" cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt; margin-left:-18.55pt; width:686px"> <tbody> <tr> <td style="height:47.2pt; width:126.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>KATAYUAN NG MIYEMBRO</strong></span></span></p> </td> <td style="height:47.2pt; width:3.0in"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>KWALIPIKADONG APLIKANTE</strong></span></span></p> </td> <td style="height:47.2pt; width:171.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>REQUIREMENTS</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>(PLEASE REFER TO THE ITEMS SPECIFIED BELOW)</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:67.45pt; vertical-align:top; width:126.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">1. Kamatayan ng isa sa mag-asawa</span></span></p> </td> <td style="height:67.45pt; vertical-align:top; width:3.0in"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Kung sakaling mag-asawa muli, dapat ipaalam sa opisina at mag pasa ng mga kinakailangang requirements</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">a. kapag mag-asawa muli</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">b. kapag ipapatanggal ang pangalan ng yumaong asawa</span></span></span></p> </td> <td style="height:67.45pt; vertical-align:top; width:171.85pt"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">LETTERS&nbsp; A, B, C, G, I</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">LETTERS&nbsp; A, G &amp; I</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:44.5pt; vertical-align:top; width:126.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">2.&nbsp; Kamatayan ng parehong mag-asawa</span></span></p> </td> <td style="height:44.5pt; vertical-align:top; width:3.0in"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Ang legal na tagapagmana lang ang kwalipikadong mag-apply ng change of name/modification</span></span></p> </td> <td style="height:44.5pt; vertical-align:top; width:171.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">LETTERS&nbsp; A, B, C, D, F, G, I </span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:49.0pt; vertical-align:top; width:126.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">3.&nbsp; Permanenting paglipat sa ibang lugar at ang bagong may ari na ang gumagamit ng kuryente.</span></span></p> </td> <td style="height:49.0pt; vertical-align:top; width:3.0in"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Kapag binenta ang bahay o gusali</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">a. Ang bumili ay ang legal na nagmamay-ari ng bahay o gusali</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">b. Sa bahay o gusali na merong administrators o&nbsp; tagapag-alaga kapag wala ang may-ari</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Ang kasalukuyang awtorisadong administrator o tagapag-alaga ang pwdeng mag-apply kapag wala ang may-ari.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:49.0pt; vertical-align:top; width:171.85pt"> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">LETTERS A,B, C, D, G, J (new MCO)</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">LETTERS A, G, J(for old/active MCO)</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">LETTER A, G, J, N</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:85.0pt; vertical-align:top; width:126.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">4.&nbsp; Ipinagkaloob na arian</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">a.Kapag miyembro ng pamilya</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">b. Kapag hindi miyembro ng pamilya</span></span></p> </td> <td style="height:85.0pt; vertical-align:top; width:3.0in"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Ang legal na tatanggap ng ari-arian</span></span></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:85.0pt; vertical-align:top; width:171.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">LETTERS A,B, C, D,F, G, K(new MCO)</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">LETTERS A,F, GK(old/active MCO)</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:64.05pt; vertical-align:top; width:126.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">5. Paglipat ng pangalan sa may-ari mula sa nangungupahan ng gusali o bahay</span></span></p> </td> <td style="height:64.05pt; vertical-align:top; width:3.0in"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">a. May-ari ng bahay o gusali</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">b.Awtorisadong administrator (kapag wala ang may-ari)</span></span></p> </td> <td style="height:64.05pt; vertical-align:top; width:171.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">LETTERS A,B,C,D,E,F,G,L,M</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">LETTERS A, F, G, L,M, N, P</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <ol style="list-style-type:upper-alpha"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Application For Membership &amp; Service Connection</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Birth Certificate(single)/ Marriage Certificate(married)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Picture (2 x 2)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Pre-Membership Orientation (PMO)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Barangay Certification showing proof of residency in the barangay</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Petition for Modification/Change of Registered MC Name</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Latest Power Bill Receipt</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">FSD Clearance </span></span></li> <li value="1"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Death Certificate</span></span></li> <li value="10"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Deed of Sale</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Deed of Donation/ Proof of Decision/Waiver of Rights</span></span></li> <li value="50"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Deed of Undertaking between tenant and owner (for tenanted properties)</span></span></li> <li value="1000"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Lease Contract (for buildings/houses under lease)</span></span></li> <li value="14"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Authorization (for buildings under the management of Caretakers/Administrators)</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Proof of Succession </span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Special Power of Attorney</span></span></li> <li><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:Cambria,serif"><span style="color:#365f91">Fees</span></span></span></li> </ol> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><u>FOR NEW CONNECTION(Permanent or Temporary)</u></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Membership Fee&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">₱ </span>20.00</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Service Charge&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">₱ </span>30.00</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Membership ID Card&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">₱ </span>80.00</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Power Bill Deposit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">₱ 1,</span>200.00</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">E-VAT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">₱ </span>13.20</span></span></li> </ul> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>TOTAL&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">₱ </span>1343.20</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><u>FOR NEW CONNECTION (with Transformer-XFM)</u></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Membership Fee&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">₱ </span>20.00</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Service Charge&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">₱ </span>30.00/meter</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Membership ID Card&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">₱ </span>80.00</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Power Bill Deposit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">₱ 1,</span>200.00/meter</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Installation Fee&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Depende sa rate ng transformer at sa CT/PT</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Service charge for XFM Depende sa rate ng transformer at sa CT/PT</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Inspection Fee&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">₱ </span>50/xfm</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Material Cost&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">₱ </span>328.99/xfm</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Meter Box&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">₱ </span>982.80/meter if meter is KV2C Vector KWh</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">CT Box&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">₱ </span>982.80/CT for 3-phase secondary metering</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Bracket&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">₱ </span>1415.70/Bracket for pole mounted XFM 25 KVA and up</span></span></li> </ul> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><u>FOR MODIFICATION/CHANGE OF NAME</u></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">depende sa sitwasyon</span></span></li> </ul> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></span></p> <ol start="4" style="list-style-type:lower-alpha"> <li><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:Cambria,serif"><span style="color:#365f91">Transformer Policy</span></span></span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt">POLICY NO. 2-15</span></strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt">SUBJECT:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Policy on Transformer Sale and Rental for Big Load Consumers</span></strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">Objective:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; To establish guidelines and procedures on the Sale and Rental of Transformers for big load consumers.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">RATIONALE:</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; With the Cooperative’s desire to hold the member-consumers to acquire transformer/s and to reduce system loss, this Office decided to provide transformer/s of superior quality to big load consumers.&nbsp; Big load users shall mean consumers with an aggregate load of at least 5 horse power (HP) or its equivalent.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">PROCEDURE:</span></span></span></p> <ol> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">Big load consumers shall furnish the Institutional Services Department (ISD) a copy of their electrical plan;</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">ISD shall refer the plan to the Technical Services Department (TSD) for review and evaluation;</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">ISD shall assess the amount of fees to be paid by the consumer based on the evaluation and recommendation of the TSD;</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">An applicant may opt to acquire the transformer from sources other than the Cooperative, provided they satisfy the minimum efficiency set by the Cooperative.&nbsp; Provided further, that the consumer shall secure a Clearance or Certification from the Department of Environment&nbsp; and Natural Resources (DENR) that the transformer is free of polychlorinated biphenyl (PCB);</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">In case the applicant opts to buy transformer from CAGELCO I,&nbsp; the following conditions must be considered:</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">Price of brand new transformers shall be based on its latest acquisition price (inclusive of VAT) plus 10% mark-up for units purchased in cash and 15% for units purchased on installment, which shall be determined by the FSD from time to time;</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">Price of remanufactured transformer shall be 40% lower than that of a brand new one of the same rating, or the total cost of remanufacturing (material, labor and other incidental costs) as determined by the FSD and TSD, whichever is higher;</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">Prices of brand new and remanufactured transformers exclude the installation fee;</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">It shall be understood that the transformer/s shall remain the property of the Coop until it is fully paid by the applicant;</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">Mode of Payment:</span></span></span></li> </ol> <ol style="list-style-type:lower-roman"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">Cash; or</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">On installment basis.&nbsp;&nbsp; A 50% down payment (inclusive of VAT) is required and the balance shall be paid in six (6) monthly equal post-dated checks or six (6) monthly cash installment, as the case may be.</span></span></span></li> </ol> <ol start="6" style="list-style-type:lower-alpha"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">Warranty</span></span></span></li> </ol> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Warranty period of one (1) year is limited to manufacturing defects.</span></span></span></p> <ol start="7" style="list-style-type:lower-alpha"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">Default</span></span></span></li> </ol> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;In case a consumer defaulted in his monthly installment, the following scale of penalties shall be charged for each month of default:</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10KVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P1,000.00</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;15KVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P2,000.00</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;25KVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P3,000.00</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;37.5KVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P4,000.00</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;50KVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P5,000.00</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;75KVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P6,000.00</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;100KVA&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P7,000.00</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">The Coop shall have the right to repossess the transformer in case the consumer defaulted for three consecutive months.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <ol start="6"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">An applicant may have the option to rent on the following conditions:</span></span></span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <ol style="list-style-type:lower-alpha"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">Only consumers with temporary service connections are allowed to avail of this scheme and it shall not apply to consumers with service connections that require permanent use of transformer;</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">This scheme shall not exceed three (3) months from the date of installation of the transformer;</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">Extensions may be allowed only with justifiable reasons and shall not exceed one (1) month from the date of expiration of the three-month period;</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">It shall be understood that no renewal shall be allowed, only extension;</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">A fraction of a month shall be equivalent to one month rental;</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">In case the transformer is damaged due to negligence of the consumer (but not limited to overloading, short circuit, etc.), the consumer shall replace the unit with the same rating or its equivalent, or shall pay the price of the transformer in full, less the total rental fees already paid.</span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">Monthly rental of the transformers (inclusive of installation and dismantling fee) are as follows:</span></span></span></li> </ol> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">10 VA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P5,000.00</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">15 KVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;7,500.00</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">25 KVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12,500.00</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">37.5 KVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18,750.00</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">50 VA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25,000.00</span></span></span></p> <ol start="8" style="list-style-type:lower-alpha"> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">Rental fees shall be paid in advance. Any unused rent shall be refunded to the consumer;</span></span></span></li> <li value="1"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">Application shall be made personally by the owner of the establishment or his duly authorized representative.</span></span></span></li> </ol> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">RESPONSIBILITY:</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The TSD, ISD and FSD shall be responsible in the implementation of this Policy.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">EFFECTIVITY:</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; This Policy shall take effect immediately upon approval of the Board of Directors.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">APPROVAL:</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; This Policy was approved under Board Resolution No. 21 Series of 2015.</span></span></span></p>